BIOANALYTICKÉ
TESTOVÁNÍ

Analytické služby pro studie od preklinického testování po fázi III., včetně statistického vyhodnocení.
Tým vedený našimi zkušenými odborníky dokončil již přes více než 600 bio-studií pro farmaceutické společnosti z Evropy, USA a Asie.

Přehled

Většina aktivit Bioanalytického oddělení ve spolupráci s Klinickým oddělením společnosti je soustředěna na provedení kompletních bioekvivalenčních studií (zahrnující klinickou, analytickou, farmakokinetickou a statistickou část. Quinta dokončila od svého vzniku více než 600 biostudií pro farmaceutické společnosti zejména v Evropě, USA, Indii a Austrálii.

Bioanalytické oddělení disponuje týmem zkušených analytiků a laborantů. Laboratoře jsou vybaveny devíti moderními LC/MS/MS přístroji s trojitými kvadrupóly, šest z nich je navíc vybaveno 2-kanálovým HPLC systémem. Kapacita Bioanalytického oddělení je až 3 750 analýz biologických vzorků denně (včetně kalibračních a QC vzorků a v závislosti na složitosti analýz).

Novou oblastí činnosti bioanalytického oddělení je analytika diagnostických biomarkerů.

Vývoj a validace bioanalytických metod

Bioanalytické metody jsou vyvíjeny a validovány v souladu s pravidly SLP a směrnicemi ICH/FDA a EMEA. Dosud bylo ve společnosti vyvinuto a validováno více než 300 metod. Níže naleznete úplný seznam našich bioanalytických metod. Pokud nenajdete, co hledáte, kontaktujte nás.

PK/TK studie na zvířatech

V oblasti preklinického hodnocení účinných látek na zvířatech spolupracuje Bioanalytické oddělení s pracovišti v ČR i ve světě, která provádí vlastní toxikologické a farmakokinetické studie.

Quinta přitom zajišťuje veškerou analytickou podporu spočívající v kontrole kvality aplikačních forem, v analýze studovaných účinných látek a metabolitů v odebraných biologických vzorcích. Quinta také provádí následně toxikokinetické a farmakokinetické vyhodnocení.

Analýzy léčiv a jejich metabolitů v různých biologických matricích

V oblasti klinických studií různých fází spolupracuje Bioanalytické oddělení jak s Klinickým oddělením Quinty, tak s externími klinikami ve světě, která provádí vlastní PK/PD a/nebo BA/BE studie.

Bioanalytické oddělení přitom provádí veškerou analytickou podporu od přípravy protokolů, přes vývoj a validaci bioanalytických metod, přípravu odběrových manuálů pro klinická pracoviště, analýzu studovanýchúčinných látek a/nebo metabolitů v odebraných biologických vzorcích až po farmakokinetické a statistické vyhodnocení studie.

Stanovení struktury metabolitů

Kromě vlastního Klinického oddělení společnosti Bioanalytické oddělení spolupracuje s mnoha klinikami zapojenými do Fáze I klinických studií. Vysoce školení a zkušení zaměstnanci se podílejí také na určování struktury metabolitů a jejich izolaci z biologických matricí.

Biostatistické hodnocení

Provádíme výpočet farmakokinetických parametrů a statistické vyhodnocení výsledků studie za použití specializovaného programového vybavení:

 • SAS®    (SAS Institute Inc.,www.sas.com)
 • WinNonlin®    Professional (Pharsight Corporation, www.pharsight.com)

Nabídka služeb:

 • zobrazení grafů farmakokinetických profilů (průměrné, individuální, overlay všech subjektů pro daný typ léčby atp.)
 • výpočet farmakokinetických parametrů (non-compartmental model):
  • single dose: AUC0-t     , AUC0-¥      , Cmax , Tmax        , λz   , T1/2
  • steady-state: AUCτ   , Cmax,ss           , Cmin,ss          , Tmax,ss           , Fluctuation
 • statistické vyhodnocení bioekvivalence – average bioequivalence (parallel design, 2×2 crossover design, replicative 2-treatment 4-period design…)
 • vícerozměrná ANOVA – mixed model (log-transformed data, un-transformed data), LS-means, residual variability, within subject variability…
 • testování hypotéz (Schuirmann)
 • síla testu (power of ANOVA – multiplicative model)
 • neparametrické testy (non-parametric ANOVA)
 • výpočet jiných farmakokinetických parametrů podle požadavků zadavatele, např. Langmuirovy konstanty (in-vitro bioequivalence)
 • výpočet biologické dostupnosti (absolute, relative bioavailability)
 • farmakokinetické / toxikokinetické vyhodnocení (accumulation, dose-proportionality…)
 • deskriptivní statistika, interval spolehlivosti, test na odlehlé hodnoty
 • statistická významnost sledovaných efektů – vliv lékové formy, stravy, pohlaví, věku…
 • compartmental modeling (WinNonlin)
 • a další výpočty podle požadavků zadavatele
Validované bioanalytické metody