BIOANALYTICKÉ
TESTOVÁNÍ

Analytické služby pro studie od preklinického testování po fázi III., včetně statistického vyhodnocení.
Tým vedený našimi zkušenými odborníky dokončil již přes více než 600 bio-studií pro farmaceutické společnosti z Evropy, USA a Asie.

Přehled

Většina aktivit Bioanalytického oddělení ve spolupráci s Klinickým oddělením společnosti je soustředěna na provedení kompletních bioekvivalenčních studií (zahrnující klinickou, analytickou, farmakokinetickou a statistickou část. Quinta dokončila od svého vzniku více než 600 biostudií pro farmaceutické společnosti zejména v Evropě, USA, Indii a Austrálii.

Bioanalytické oddělení disponuje týmem zkušených analytiků a laborantů. Laboratoře jsou vybaveny devíti moderními LC/MS/MS přístroji s trojitými kvadrupóly, šest z nich je navíc vybaveno 2-kanálovým HPLC systémem. Kapacita Bioanalytického oddělení je až 3 750 analýz biologických vzorků denně (včetně kalibračních a QC vzorků a v závislosti na složitosti analýz).

Novou oblastí činnosti bioanalytického oddělení je analytika diagnostických biomarkerů.

Got your own question?

Vývoj a validace bioanalytických metod

Bioanalytické metody jsou vyvíjeny a validovány v souladu s pravidly SLP a směrnicemi ICH/FDA a EMEA. Dosud bylo ve společnosti vyvinuto a validováno více než 300 metod. Níže naleznete úplný seznam našich bioanalytických metod. Pokud nenajdete, co hledáte, kontaktujte nás.

Got your own question?

PK/TK studie na zvířatech

V oblasti preklinického hodnocení účinných látek na zvířatech spolupracuje Bioanalytické oddělení s pracovišti v ČR i ve světě, která provádí vlastní toxikologické a farmakokinetické studie.

Quinta přitom zajišťuje veškerou analytickou podporu spočívající v kontrole kvality aplikačních forem, v analýze studovaných účinných látek a metabolitů v odebraných biologických vzorcích. Quinta také provádí následně toxikokinetické a farmakokinetické vyhodnocení.

Got your own question?

Analýzy léčiv a jejich metabolitů v různých biologických matricích

V oblasti klinických studií různých fází spolupracuje Bioanalytické oddělení jak s Klinickým oddělením Quinty, tak s externími klinikami ve světě, která provádí vlastní PK/PD a/nebo BA/BE studie.

Bioanalytické oddělení přitom provádí veškerou analytickou podporu od přípravy protokolů, přes vývoj a validaci bioanalytických metod, přípravu odběrových manuálů pro klinická pracoviště, analýzu studovanýchúčinných látek a/nebo metabolitů v odebraných biologických vzorcích až po farmakokinetické a statistické vyhodnocení studie.

Got your own question?

Stanovení struktury metabolitů

Kromě vlastního Klinického oddělení společnosti Bioanalytické oddělení spolupracuje s mnoha klinikami zapojenými do Fáze I klinických studií. Vysoce školení a zkušení zaměstnanci se podílejí také na určování struktury metabolitů a jejich izolaci z biologických matricí.

Got your own question?

Biostatistické hodnocení

Provádíme výpočet farmakokinetických parametrů a statistické vyhodnocení výsledků studie za použití specializovaného programového vybavení:

 • SAS®    (SAS Institute Inc.,www.sas.com)
 • WinNonlin®    Professional (Pharsight Corporation, www.pharsight.com)

Nabídka služeb:

 • zobrazení grafů farmakokinetických profilů (průměrné, individuální, overlay všech subjektů pro daný typ léčby atp.)
 • výpočet farmakokinetických parametrů (non-compartmental model):
  • single dose: AUC0-t     , AUC0-¥      , Cmax , Tmax        , λz   , T1/2
  • steady-state: AUCτ   , Cmax,ss           , Cmin,ss          , Tmax,ss           , Fluctuation
 • statistické vyhodnocení bioekvivalence – average bioequivalence (parallel design, 2x2 crossover design, replicative 2-treatment 4-period design...)
 • vícerozměrná ANOVA – mixed model (log-transformed data, un-transformed data), LS-means, residual variability, within subject variability...
 • testování hypotéz (Schuirmann)
 • síla testu (power of ANOVA – multiplicative model)
 • neparametrické testy (non-parametric ANOVA)
 • výpočet jiných farmakokinetických parametrů podle požadavků zadavatele, např. Langmuirovy konstanty (in-vitro bioequivalence)
 • výpočet biologické dostupnosti (absolute, relative bioavailability)
 • farmakokinetické / toxikokinetické vyhodnocení (accumulation, dose-proportionality...)
 • deskriptivní statistika, interval spolehlivosti, test na odlehlé hodnoty
 • statistická významnost sledovaných efektů – vliv lékové formy, stravy, pohlaví, věku...
 • compartmental modeling (WinNonlin)
 • a další výpočty podle požadavků zadavatele

Got your own question?

Validované bioanalytické metody

#

Code

Analyte

Method

LLOQ
(ng/mL)

Note

Code:

1

Analyte:

11-Deoxycortisol

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.02

Note:

determination of endogenous levels in postmenopausal women

Code:

2

Analyte:

17-Carboxybudesonide

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.1

Note:

in dog plasma

Code:

3

Analyte:

17-Deacetylnorgestimate

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.02

Note:

Code:

4

Analyte:

17-Hydroxyprogesterone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.02

Note:

determination of endogenous levels in postmenopausal women

Code:

5

Analyte:

1-Adamantylethyloxy-3-morpholino-2-propanol

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.05

Note:

Code:

6

Analyte:

2-Hydroxymethylmetronidazole

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

4

Note:

Code:

7

Analyte:

4-Methylaminoantipyrine (MAA)

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

100

Note:

main metabolite of Metamizole

Code:

8

Analyte:

5'-Deoxy-5-fluorocytidine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

25

Note:

Code:

9

Analyte:

5'-Deoxy-5-fluorouridine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

25

Note:

Code:

10

Analyte:

5-Fluorouracil

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

5

Note:

Code:

11

Analyte:

5-Hydroxymethyltolterodine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.05

Note:

Code:

12

Analyte:

5-Hydroxypropafenone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.5

Note:

Code:

13

Analyte:

9-Hydroxyrisperidone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.1

Note:

A - E

Code

Analyte

Method

LLOQ
(ng/mL)

Note

Code:

14

Analyte:

Abiraterone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.2

Note:

Code:

15

Analyte:

Acetaminophen (paracetamol)

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

250

Note:

Code:

16

Analyte:

Acetazolamide

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

250

Note:

Code:

17

Analyte:

Acetylsalicylic acid

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

25

Note:

common method with salicylic acid

Code:

18

Analyte:

Acetylsalicylic acid

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

5

Note:

common method with salicylic acid

Code:

19

Analyte:

Aciclovir

Method:

HPLC

LLOQ (ng/mL):

15

Note:

Code:

20

Analyte:

Aciclovir

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

5

Note:

Code:

21

Analyte:

Agomelatine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.1

Note:

Code:

22

Analyte:

Aldosterone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.01

Note:

determination of endogenous levels in postmenopausal women

Code:

23

Analyte:

Alendronate

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.75

Note:

Code:

24

Analyte:

Amlodipine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.1

Note:

Code:

25

Analyte:

Amlodipine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.5

Note:

rat plasma direct injection

Code:

26

Analyte:

Amlodipine

Method:

chiral HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.2

Note:

Code:

27

Analyte:

Anagrelide

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.075

Note:

Code:

28

Analyte:

Anastrozole

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.5

Note:

Code:

29

Analyte:

Androstenedione

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.02

Note:

determination of endogenous levels in postmenopausal women

Code:

30

Analyte:

Aripiprazene

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.1

Note:

Code:

31

Analyte:

Aripiprazole

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.4

Note:

Code:

32

Analyte:

Atomoxetine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

5

Note:

Code:

33

Analyte:

Atorvastatin

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.8

Note:

common method with ezetimibe

Code:

34

Analyte:

Atorvastatin

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.5

Note:

Code:

35

Analyte:

Azithromycin

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

4

Note:

Code:

36

Analyte:

Bendroflumethiazide

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.4

Note:

Code:

37

Analyte:

Bicalutamide

Method:

chiral HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

38

Analyte:

Bicalutamide

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

2

Note:

F - J

Code

Analyte

Method

LLOQ
(ng/mL)

Note

Code:

97

Analyte:

Famotidine

Method:

HPLC

LLOQ (ng/mL):

2.5

Note:

Code:

98

Analyte:

Fenpiverinium

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.03

Note:

common method with ketorolac and pitofenone

Code:

99

Analyte:

Fenspiride

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

100

Analyte:

Fingolimod

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.01

Note:

in whole blood

Code:

101

Analyte:

Fluoxetine

Method:

GC/MS

LLOQ (ng/mL):

0.4

Note:

Code:

102

Analyte:

Flupirtine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

20

Note:

Code:

103

Analyte:

Flurbiprofen

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

100

Note:

Code:

104

Analyte:

Fluvoxamine

Method:

HPLC

LLOQ (ng/mL):

1.5

Note:

Code:

105

Analyte:

Furagin (Furazidine)

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

2

Note:

Code:

106

Analyte:

Ganciclovir

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

50

Note:

Code:

107

Analyte:

Gentamicin

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

Note:

in animals samples

Code:

108

Analyte:

Gliclazide

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

20

Note:

Code:

109

Analyte:

Glimepiride

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

110

Analyte:

Glycoursodeoxycholic acid

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

20

Note:

endogenous compound

Code:

111

Analyte:

Hydrochlorothiazide

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.2

Note:

Code:

112

Analyte:

Hydrocortisone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

10

Note:

endogenous compound

Code:

113

Analyte:

Hydroxyurea

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

250

Note:

Code:

114

Analyte:

Ibuprofen

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

500

Note:

Code:

115

Analyte:

Imatinib

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

20

Note:

Code:

116

Analyte:

Indapamide

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

in whole blood

Code:

117

Analyte:

Ipidacrine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.1

Note:

Code:

118

Analyte:

Irbesartan

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

5

Note:

Code:

119

Analyte:

Isoprinosine (DIP)

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

80

Note:

Code:

120

Analyte:

Isoprinosine (PAcBA)

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

200

Note:

Code:

121

Analyte:

Ivabradine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.25

Note:

K - O

Code

Analyte

Method

LLOQ
(ng/mL)

Note

Code:

122

Analyte:

Ketorolac

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

3

Note:

common method with fenpiverinium and pitofenone

Code:

123

Analyte:

Lacidipine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.02

Note:

Code:

124

Analyte:

Lenalidomide

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

2

Note:

Code:

125

Analyte:

Letrozole

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.5

Note:

Code:

126

Analyte:

Letrozole

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

127

Analyte:

Levetiracetam

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

200

Note:

Code:

128

Analyte:

Levocetirizine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

2.5

Note:

Code:

129

Analyte:

Levocetirizine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

common method with montelucast

Code:

130

Analyte:

Levothyroxine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

10

Note:

endogenous compound

Code:

131

Analyte:

Linagliptin

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.1

Note:

common method with dapagliflozin

Code:

132

Analyte:

Linezolid

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

200

Note:

Code:

133

Analyte:

Liothyronine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.25

Note:

endogenous compound

Code:

134

Analyte:

Lisinopril

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

135

Analyte:

Losartan

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

3

Note:

Code:

136

Analyte:

Lovastatin

Method:

GC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.15

Note:

Code:

137

Analyte:

Lovastatin hydroxyacid

Method:

GC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.15

Note:

Code:

138

Analyte:

Megestrol acetate

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

139

Analyte:

Meloxicam

Method:

HPLC

LLOQ (ng/mL):

30

Note:

Code:

140

Analyte:

Memantine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.2

Note:

Code:

141

Analyte:

Metformin

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

10

Note:

Code:

142

Analyte:

Methylsulfoxyethanol (MSE)

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

200

Note:

Code:

143

Analyte:

Metoprolol

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

144

Analyte:

Metronidazole

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

20

Note:

Code:

145

Analyte:

Mianserin

Method:

chiral HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.2

Note:

Code:

146

Analyte:

Mildronate

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

50

Note:

P - T

Code

Analyte

Method

LLOQ
(ng/mL)

Note

Code:

171

Analyte:

Paliperidon

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.2

Note:

Code:

172

Analyte:

Paraxantine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

100

Note:

common method with caffeine

Code:

173

Analyte:

Paroxetine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.1

Note:

Code:

174

Analyte:

Paroxetine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.025

Note:

Code:

175

Analyte:

Paroxetine metabolite

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.2

Note:

Code:

176

Analyte:

Pazopanib

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

100

Note:

Code:

177

Analyte:

Pentoxifylline

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

178

Analyte:

Pentoxifylline metabolite M1

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

2

Note:

Code:

179

Analyte:

Pentoxifylline metabolite M5

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

10

Note:

Code:

180

Analyte:

Perindopril

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

2.5

Note:

common method with perindoprilate

Code:

181

Analyte:

Perindoprilate

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.25

Note:

common method with perindopril

Code:

182

Analyte:

p-hydroxy atorvastatin

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.04

Note:

common method with ezetimibe

Code:

183

Analyte:

Pioglitazone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

10

Note:

Code:

184

Analyte:

Pioglitazone metabolite M IV

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

5

Note:

Code:

185

Analyte:

Pitofenone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

common method with ketorolac and fenpiverinium

Code:

186

Analyte:

Pizotifen

Method:

GC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.05

Note:

Code:

187

Analyte:

Pramipexole

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.02

Note:

Code:

188

Analyte:

Prednisolone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

3

Note:

Code:

189

Analyte:

Pregabalin

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

50

Note:

Code:

190

Analyte:

Pridinol

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.2

Note:

Code:

191

Analyte:

Pridinol

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

in urine

Code:

192

Analyte:

Propafenone

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

193

Analyte:

Propiverine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.5

Note:

Code:

194

Analyte:

Quetiapine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

Code:

195

Analyte:

Raloxifene

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.01

Note:

U - Z

Code

Analyte

Method

LLOQ
(ng/mL)

Note

Code:

245

Analyte:

Ulipristal

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.2

Note:

Code:

246

Analyte:

Uridine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

150

Note:

endogenous compound

Code:

247

Analyte:

Ursodeoxycholic acid

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

10

Note:

endogenous compound

Code:

248

Analyte:

Valganciclovir

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

5

Note:

Code:

249

Analyte:

Valproic acid

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

250

Note:

Code:

250

Analyte:

Valsartan

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

50

Note:

Code:

251

Analyte:

Vardenafil

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.25

Note:

Code:

252

Analyte:

Venlafaxine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

10

Note:

in rat plasma

Code:

253

Analyte:

Venlafaxine

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

0.5

Note:

Code:

254

Analyte:

Vildagliptin

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

2

Note:

Code:

255

Analyte:

Voriconazole

Method:

HPLC/MS/MS

LLOQ (ng/mL):

5

Note:

Code:

256

Analyte:

Warfarin

Method:

HPLC

LLOQ (ng/mL):

20

Note:

Code:

257

Analyte:

Zolpidem

Method:

HPLC

LLOQ (ng/mL):

1

Note:

plasma direct injection

Code:

258

Analyte:

Zopiclon

Method:

HPLC

LLOQ (ng/mL):

4

Note:

Další služby

Aktivní farmaceutické substance

Zajištění širokého portfolia účinných látek od spolehlivých a důvěryhodných dodavatelů, garantováno naší expertizou.

Více informací →

Nitrosamines

Využíváme metodu stanovení za pomoci isotopicky značených standardů.

Více informací →

REGULATORY AFFAIRS

Expertise in helping to compile dossiers and drug registration processes.

More Info →

SVP Balení / Štítkování

Zaručíme dodržování regulatorních opatření a předpisů napříč Vašimi stabilitními a klinickými studiemi.

Monitoring studií

Dohled nad zajištěním správnosti provedení klinických studií a zajištění bezpečnosti účastníků ve studii.

Farmakovigilance

Sledování užívání léčivých přípravků v každodenní klinické praxi tak, aby bylo možné rozpoznat dříve nerozpoznané nežádoucí účinky a zajistit tak bezpečnost přípravku.

Audit Modulu 3

Důkladný audit M3 modulu registrační dokumentace k zajištění konzistence dat jejich shodu s regulatorními požadavky.

Regulatorní záležitosti

Odbornost v oblasti sestavení dokumentace a pomoc při registraci léčiv.

Generika v Rusku

Prostřednictvím naší joint venture CRO v Rusku Vám zajistíme provedení klinických studií na potřebných pro získání marketingového povolení v Rusku.

Kompilace IMPD

Jako společnost se sídlem v EU máme dobrou znalost požadavků kladených na IMPD a jsme připraveni Vám pomoci jej sestavit.

A MNOHEM VÍCE

Toto není samozřejmě kompletní seznam našich služeb, pokud tedy nevidíte, co potřebujete, rovnou nás kontaktujte nás.

Otázky na obchodní tým?

Kontaktujte jej přímo: sales@quinta.cz

Jiří Raška

Obchodní ředitel

David Dvořák

Obchodní manažer
a vědecký poradce

Pavel Pihera

Obchodní manažer
a API Sourcing manažer
Více o Quinta
Kompletní řešení
Novinky

Máte dotazy?

Kontaktujte nás přímo nebo pomocí níže uvedeného formuláře.

quinta@quinta.cz

+420 242 454 311

Tento kontaktní formulář slouží pouze pro obecný kontakt s naší společností nebo obchodní poptávky. Pokud máte zájem se registrovat jako dobrovolník pro klinické studie, prosím použijte tento odkaz.

Děkuji! Vaše informace byly přijaty!
Jejda! Při odesílání formuláře došlo k chybě. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte nás přímo.