Quinta-Analytica
Kdo jsme?

Jsme dynamickým světovým poskytovatelem špičkových služeb v oblasti analýzy léčiv, klinických studií a bioanalytického testování. Naším cílem a filozofií je zajistit, aby se Vaše léčivé přípravky dostaly na trh včas, v nejvyšší možné kvalitě a přesně podle Vašich specifikací.
- Roman Grunt, CEO

Quinta je inovativní a důvěryhodný světový leader v oblasti farmaceutických analýz, analytického výzkumu a vývoje a klinického testování v humánních i veterinárních léčivých přípravcích.

Společnost Quinta nabízí ucelenou řadu služeb pokrývajících celé spektrum farmaceutického průmyslu a má v tomto oboru bezkonkurenční odborné znalosti.

Quinta je česká společnost se sídlem v Praze a obchodními partnery v EU, USA, ale i Asii aj. Přes 200 našich zkušených odborníků je připraveno podpořit Vaše projekty.

Náš tým. Naše hodnoty.

Náš přístup vychází z toho, že máme v našem týmu jedny z nejzkušenějších a nejtalentovanějších vědců, kteří tvoří skutečné centrum excelence. Výsledkem sloučení sofistikovanosti moderní farmaceutické praxe se zkušenostmi talentovaných odborníků nabízíme nenapodobitelný produkt: Quintessence.

Roman
Grunt

Ing.
Ředitel společnosti

Vystudoval ČVUT v Praze, strojní fakultu a London Business school, corporate finance. Od roku 1996 pracoval ve společnosti Ernst & Young v Praze a v Curychu. Od roku 2000 pracoval na finančních pozicích ve společnosti Zentiva, účastnil se akvizic na Slovensku, Rumunsku a Turecku. Během roku 2008 se přesunul na pozici CFO Eczacibasi-Zentiva Turecko. Později, během roku 2010,  přešel do ČEZ Turecko jako CFO. Na podzim roku 2013 se stal Generálním ředitelem společnosti FARMAK, od roku 2017 zastává pozici CEO ve společnosti QUINTA-ANALYTICA.

více
méně

Marcela
Písačková

RNDr.
Provozní ředitelka

Marcela Písačková vystudovala chemii na Karlově Univerzitě v Praze. Absolvovala kurz Kvalifikované osoby ve farmaceutickém průmyslu a postgraduální kurzy Správné praxe v kontrolní laboratoři a Farmaceutická analytická kontrola. Do společnosti QUINTA-ANALYTICA nastoupila v roce 1999 jako výzkumný pracovník a od té doby prošla mnoha rolemi včetně projektového koordinátora a vedoucí jištění jakosti. Od roku 2017 je v pozici Provozní ředitelky zodpovědné za farmaceutické a bioanalytické analýzy.

více
méně

Jiří
Raška

Ph.D.
Obchodní ředitel

Jiří Raška vystudoval obor Fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice, kde později absolvoval i doktorské studium ve stejném oboru. Od roku 2004 působil na pozici vedoucího QC ve farmaceutické výrobní společnosti Contipro Group, v letech 2006-2008 pak na pozici vedoucího QC a projektového manažera v servisní organizaci Lunaria. Mezi lety 2008-2013 zastával pozici ředitele divize výroby a obchodu ve společnosti IREL. Od roku 2013 do roku 2018 pracoval jako obchodní ředitel české společnosti FARMAK, výrobce substancí a intermediátů pro farmaceutický průmysl. Ve společnosti QUINTA-ANALYTICA pracuje od roku 2018 a má zodpovědnost za obchodní a marketingové aktivity společnosti.

více
méně

Annamária
Juszkóová

Ing.
Finanční ředitelka

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, podnikohospodářskou fakultu a vedlejší specializaci Účetnictví a finanční řízení podniku. V systému certifikace účetní profese získala cerifikát v  oboru Účetnictví a finance “Bilanční účetní” (Executive Accountant). Od roku 1997 pracovala ve společnosti Konica Minolta na pozici hlavní účetní. Od roku 2000 pracovala na vedoucích finančních pozicích ve společnosti SSL Česká republika (dnes Reckitt & Benckiser) a GrandVision Czech. Od podzimu roku 2019 zastává pozici CFO ve společnosti QUINTA-ANALYTICA.

více
méně

Miroslav Janoušek

Ph.D.
Vedoucí jednotky jištění jakosti

Dr. Miroslav Janoušek, se pohybuje ve farmaceutickém oboru již 30 let, je absolventem Univerzity Karlovy v Hradci Králové v České republice, ve své dosavadní kariéře působil ve společnosti Zentiva, jako člen vrcholového vedení společnosti. Zastával odpovědné pozice v oblasti kvality, regulatory a farmakovigilance, hrál klíčovou roli při budování renomovaného systému kvality a působil ve funkci regulatory affairs, což také umožnilo přeměnu společnosti z regionálního hráče do globálního společnosti Gx v holdingu Sanofi. Během své kariéry se podílel na projektech v Evropě, Latinské Americe, jihovýchodní Asii a na Středním východě. Jeho hlavní rolí v týmu Quinty je zajistit, aby společnost i nadále zůstala předním poskytovatelem vysoce kvalitních analytických a klinických služeb pro farmaceutický vývoj a výrobu.

více
méně

Robert
Khaddour

Ing.
Vedoucí technického oddělení

Vystudoval ČVUT v Praze Fakultu elektro-technickou. Od roku 2001 pracoval v Ústavu fyziky plazmatu jako správce počítačové sítě. Od roku 2002 pracuje ve společnosti QUINTA-ANALYTICA nejprve na pozici IT manažera později jako vedoucí Technického oddělení.

více
méně

Vědecká rada

Jiří
Michal

Ing.
Konzultant

Po absolvování VŠCHT v Praze pracoval 36 let ve farmaceutickém průmyslu.Od roku 1990 působil ve funkci CEO největší farmaceutické firmy a stal se zakladatelem nového farmaceutického průmyslu v České republice. S firmou Léčiva (od roku 2003 Zentiva) prošel privatizací (MBO), provedl tři významné akvizice farmaceutických firem (Slovensko, Rumunsko, Turecko), provedl první IPO na Pražské burze od r. 1990 a po převzetí firmy nadnárodní korporací (Sanofi) opustil exekutivní pozice. V roce 2010 převzal z rukou prezidenta republiky Václava Klause Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. Po r. 2010 pracuje ve správních radách VŠCHT a UK Praha, je členem poradního orgánu při ÚOCHB Praha, v letech 2013-2015 byl členem BOD nadnárodní firmy Actavis.

více
méně

Václav
Rejholec

Ing., CSc
Konzultant

Po absolvování Fakulta technické a jaderné fyziky ČVUT a postgraduálním vzdělání na Ústavu fyzikální chemie Československé akademie věd pracoval na různých pozicích na Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze. Později působil ve společnosti Zentiva na pozici ředitele a vicepresidenta pro výzkum a vývoj. V letech 2011-2015 byl předsedou Kontrolní rady Grantové agentury ČR. V současnosti poskytuje odborné konsultace v oblasti farmaceutického průmyslu. Je autorem a spoluautorem vice než 50 publikací tematicky zaměřených na kvantovou chemii, vztahy mezi strukturou a aktivitou a farmakokinetiku.

více
méně

Vít
Perlík

MD, PhD.
Konzultant

V současné době působí jako nezávislý konzultant v oblastech regulační vědy a klinického vývoje. Má rozsáhlé znalosti o strategiích/návrzích studií/vytěžování dat v oblasti klinického vývoje, vědecké podpory/vyhodnocování a interpretace dat. Tyto znalosti získal v nadnárodních farmaceutických společnostech, např. Pharminvent, Sanofi, Zentiva Inhalationprodukte a Zentiva. Má za sebou více než 19 let zkušeností v oblastech klinické farmakologie a studiích fáze I, fáze II i fáze III, především v oblasti vývoje inhalačních léčiv, generického vývoje a řízení bolesti a obezity. Vzdělání získal na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vedle práce na oddělení infekčních chorob v nemocnici Bulovka působil také 3 roky ve funkci postdoktorandského vědeckého pracovníka ve Zdravovědném centru University of Tennessee v USA. Jako profesionál poskytoval návrhy, strategický vývoj a vytěžování dat bioekvivalenčních, farmakodynamických a klinických studií, které vedly k četným úspěšným autorizacím na trhu. Je také zakladatelem a organizátorem BioBridges, konferenční platformy pro profesionály z oblasti farmaceutického vývoje, klinického/bioekvivalenčního vývoje a regulačních orgánů.

více
méně

Miroslav
Ryska

RNDr., CSc
Konzultant

Absolvent Chemické fakulty na Moskevské státní univerzitě. Pracoval na Ústavu makromolekulární chemie ČSAV a Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze. Zakladatel laboratoře hmotnostní spektroskopie u prof. Wichterleho a později také na Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze. V roce 1997 založil společnost QUINTA-ANALYTICA s.r.o., ve které byl až do roku 2006 jejím presidentem. Byl a je členem několika vědeckých společností, jako Spektroskopická společnost J.M. Marci (čestné členství), Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, Německá skupina pro hmotnostní spektrometrii a dalších. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 publikací zaměřených na hmotnostní spektroskopii, stopovou analýzu, analýzu léků a metabolitů aj. Během své kariéry vedl jako Study Director více než 350 BE/BA studií. V současnosti je konzultantem společnosti QUINTA-ANALYTICA, a také členem Dozorčí Rady společnosti.

více
méně

Kay
O'Shea

BSc
Konzultant

Kay O’Shea vystudovala bakalářský program v oboru Průmyslová chemie na Univerzitě v Limericku v Irsku v roce 1987. Ve farmaceutickém průmyslu pracuje již 32 let v různých rolích v oblasti regulačních záležitostí, výzkumu a vývoje, projektového managementu a klinického výzkumu. Spolu se svým tehdejším obchodním partnerem 9 let provozovala vlastní poradenskou společnost Ivowen zaměřenou na regulační záležitosti. V roce 2010 nastoupila do firmy EirGen Pharma, kde až do jejího odchodu v červnu 2019 zastávala funkci vedoucí vědeckých záležitostí v rámci Senior Leadership Teamu. V rámci své pozice ve společnosti EirGen měla na starosti regulační a klinické záležitosti a zřízení Oddělení pro řízení projektů (PMO), které mělo společnosti EirGen umožnit dodávku projektů na více platformách včetně Oral Solid Dose (perorální pevná forma), Sterile Fill Finish (aseptická linka), inovativní veterinární léčiva pro zvířata chovaná v malém prostoru a inovativní modifikované výstupní OSD formulace pro mateřskou společnost EirGenu, společnost OPKO.Ve své 32leté praxi pracovala také jako chemik analytického vývoje v laboratoři ve společnosti Clonmel Healthcare (platformy zahrnovaly OSD a orální kapaliny), vedla laboratoře pro výzkum a vývoj v oblasti inhalace ve společnosti IVAX, a vedla oddělení regulačních záležitostí včetně řízení bioekvivalenčních studí  a laboratoř pro výzkum a vývoj ve společnosti Niche Generics.

více
méně

Kompletní řešení

Plně certifikováno

Jako držitel certifikátu GMP, GLP a GCP pro humánní léčivé přípravky a certifikátu GMP pro veterinární léčivé přípravky je Quinta pravidelně a úspěšně auditována nejen národními autoritami (SÚKL, ÚSKVBL), ale i US-FDA.

Všechny naše licence a certifikáty jsou k dispozici ke stažení.

FDA, GMP, GLP, GCP audited and approved

SVP Certifikáty

SLP Certifikáty

SKP Certifikáty

Pokud se Vám nedaří naše certifikáty stáhnout, kontaktujte nás prosím na quinta@quinta.cz a my Vám je rádi zašleme e-mailem.
Více o Quinta
Kompletní řešení
Novinky

Máte dotazy?

Kontaktujte nás přímo nebo pomocí níže uvedeného formuláře.

quinta@quinta.cz

+420 242 454 311

Tento kontaktní formulář slouží pouze pro obecný kontakt s naší společností nebo obchodní poptávky. Pokud máte zájem se registrovat jako dobrovolník pro klinické studie, prosím použijte tento odkaz.

Děkuji! Vaše informace byly přijaty!
Jejda! Při odesílání formuláře došlo k chybě. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte nás přímo.