Informace o pozici

Projektový koordinátor oddělení farmaceutických analýz | Project Coordinator of Pharmaceutical Analyses Department

No items found.

Popis pozice / Description

(English below)

QUINTA-ANALYTICA s.r.o. je česká, dynamicky se rozvíjející společnost se zaměřením na poskytování služeb farmaceutickým firmám při výzkumu a vývoji generických i nových léčivých přípravků. Soustřeďujeme se na dvě oblasti - na provádění studií fáze 1, zejména bioekvivalenčních studií a na analýzu farmaceutických formulací a aktivních substancí včetně vývoje metod.

Pro zajištění všech těchto činností potřebujeme velmi zkušený, samostatný, flexibilní a spolehlivý tým, který nám pomůže udržet vysoký kredit, který si společnost u svých zákazníků za dobu své vice jak 20 leté existence získala.

Úspěšný uchazeč bude samostatně řídit zadané projekty. Bude zadávat analýzy nebo validace metod do laboratoří, kontrolovat termíny a změřené výsledky, zajišťovat vytvoření souhrnné zprávy a její kontrolu. V případě potřeby se bude podílet na vyšetřování výsledků mimo specifikace. Uchazeč bude v každodenním kontaktu se zahraničními zákazníky, bude přijímat a konzultovat jejich požadavky.

QUINTA-ANALYTICA s.r.o. is a Czech, dynamically developing company focused on providing services to pharmaceutical companies during research and development of generic and new medicinal products. We focus on two areas – conducting Phase 1 studies, especially bioequivalence studies, and analyses of pharmaceutical formulations and active substances, including the development of methods.

To ensure all these activities, we require a highly experienced, independent, flexible and reliable team that will help us maintain the good reputation the company has gained thanks to its customers over the past 20 years.

The successful candidate will independently manage related projects. The Coordinator will assign analyses or validation of methods to laboratories, check deadlines and measured results, compile summary reports and review them. If necessary, the Coordinator will take part in investigations of out-of-specification results. The applicant will be in a daily contact with foreign customers, will receive and consult their requirements.

Požadujeme / Requirements

 • Vysokoškolské vzdělání chemického nebo farmaceutického zaměření
 • AJ na velmi dobré komunikativní úrovni, výborná psaná a čtená forma jsou naprostou nutností
 • Uživatelská znalost práce s PC (MS Office)
 • Iniciativa, pracovitost, samostatnost, důslednost, odolnost vůči stresu, zodpovědnost, schopnost flexibilně reagovat na změny
 • Minimálně 2 roky praxe v analytické chemii (znalost více metod výhodou)
 • Praxe v podobné řídící funkci velkou výhodou

 • University education in chemical or pharmaceutical field
 • English language skills on a very good communicative level, excellent writing and reading skills are essential
 • User level computer skills (MS Office)
 • Initiative, diligence, independence, thoroughness, resistance to stress, responsibility, ability to respond flexibly to changes
 • At least 2 years of experience in analytical chemistry (knowledge of multiple methods is an advantage)
 • Experience with a similar management function is a great advantage
 • Elementary knowledge of Czech is an advantage

Nabízíme / Benefits

 • práci na HPP
 • atraktivní pracovní prostředí
 • zaměstnání v dynamicky rostoucí společnosti s globální klientelou
 • stravování na pracovišti nebo elektronické stravenky
 • systém zaměstnaneckých benefitů
 • 25 dní dovolené v roce
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
 • firemní vzdělávání zaměstnanců
 • motivační systém odměňování
 • možnost kariérního růstu

 • fulltime employment contract
 • attractive working environment
 • work in a dynamically growing company with global customer portfolio
 • on-site dining or electronic meal vouchers
 • employee benefits
 • 25 days of holiday a year
 • pension or life insurance contribution
 • corporate employee training
 • incentive programs
 • careergrowth opportunity

Kontakt / Contact

V případě, že Vás nabízená pozice zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis na adresu hr@quinta.cz.

If you are interested in the opening, send your CV to hr@quinta.cz.

O nás / About Us

QUINTA-ANALYTICAs.r.o. je česká, dynamicky se rozvíjející společnost se zaměřením na poskytování služeb farmaceutickým firmám při výzkumu a vývoji generických i nových léčivých přípravků. Soustřeďujeme se na dvě oblasti - na provádění studií fáze 1, zejména bioekvivalenčních studií a na analýzu farmaceutických formulací a aktivních substancí včetně vývoje metod.

24.2.2021