Česky EnglishRussian
  • 1 Quinta Analytica
  • 1 Quinta Analytica
  • 1 Quinta Analytica

O nás

 

O nás

Quinta-Analytica svou prací v oblasti analytických služeb podporuje farmaceutické společnosti při vývoji a výrobě nových léčivých přípravků. Quinta-Analytica se specializuje na studie a analýzy požadované národními úřady pro kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh. Quinta-Analytica provádí kompletní analýzy lékových forem, účinných látek a jejich metabolitů v souladu s předpisy Správné výrobní a/nebo laboratorní praxe (SVP/SLP). Quinta-Analytica rovněž provádí klinické studie v souladu s předpisy Správné klinické praxe (SKP). Quinta-Analytica je certifikována Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro provádění všech svých aktivit.

Společnost je rozdělena do pěti odborných oddělení, jejichž činnost je kontrolována a zajišťována oddělením zabezpečování jakosti (QAU). Největším je Oddělení farmaceutických analýz a kontroly kvality (QC), které provádí analýzy podle  předpisů a pravidel správné výrobní praxe (SVP). Je podporováno Oddělením výzkumu a vývoje, které se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti farmaceutických analýz. Další významnou skupinou společnosti Quinta-Analytica je Bioanalytické oddělení provádějící analýzy pro veškeré klinické i neklinické studie, zejména pro studie bioekvivalenční, farmakokinetické a toxikokinetické. Tyto studie jsou poskytovány v komplexním rozsahu, tj. včetně farmakokinetického a statistického vyhodnocení a závěrečné zprávy. Veškeré činnosti tohoto oddělení se řídí pravidly Správné laboratorní praxe (SLP). Součástí společnosti Quinta-Analytica je i Klinické oddělení mající statut nestátního zdravotnického zařízení a provádějící klinické testování  léčiv v souladu s předpisy Správné klinické praxe (SKP). Pevné lékové formy jsou pro výzkumné, laboratorní a klinické účely adjustovány v Oddělení balení, které zajišťuje komplexní služby podle pravidel SVP, včetně vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol a propouštění balených výrobků. Nejmladší odbornou skupinou ve společnosti Quinta Analytica je Oddělení Biofarmaceutických analýz, ve kterém jsou analyzována biologická léčiva, zejména bílkovinného a peptidového charakteru.

Quinta-Analytica je pravidelně inspektována Státním ústavem pro kontrolu léčiv i obdobnými úřady jiných zemí. Z nichž je nutno zmínit opakovaně úspěšné inspekce Federálního úřadu kontroly léčiv (FDA), které společnosti Quinta Analytica otevírají možnosti exportu služeb i do USA.

Na přelomu let  2008/2009 začala Quinta-Analytica s implementací platformy Laboratorního řídícího systému (LIMS) ke zvýšení produktivity, kvality a úrovně řízení svých laboratoří.

Naše strategie:
  • Kvalita
  • Efektivita
  • Rychlost
  • Flexibilita
  • Diskrétnost
  • Výkonnost
  • Konkurenční ceny